Daniel Pop

Daniel Pop, fondator al grupului artistic Firekultur, este un artist ceramist din Iași, specializat în instalații architecturale, mobilier monumental și design de obiect. În compozițiile de factură monumentală artistul pariază pe simplitatea geometrică și pe un spectacol cromatic captivant. Instalațiile obiectuale și de mobiler capată o expresie sculpturală masivă, brutalisă iar glazurile vulcanice, rugoase, folosite ca rezultat al cercetării din ultimii 10 ani imbracă formele dându-le o expresie organică, unică. Fumul este cea mai negeometrică manifestare a materiei … totuși și el are un număr ascuns și el e previzibil și urmează un șablon. Dacă oamenii ar fi alcătuiți din linii drepte, dacă am avea muchii, unghiuri și suprafețe plane nu am putea niciodată să înțelegem fumul, apa, aerul, ne-am rezuma filosofia vieții după razele infinite ale soarelui. De aceea ne place imperfecțiunea, de aceea nimeni nu e perfect. Dacă timpul poate fărmiţa obiecte, dacă timpul însuşi nu ştie încotro să o apuce, unde să se oprească, dacă linia unui desen devine o ansă care să ne caute în adîncul sufletului lumina, dacă cineva aruncă cu nepăsare bucăţi de lume, dacă trecutul şi prezentul ar putea rămîne într-un desen, într-o inimă care să bată la infinit pentru noi toţi şi dacă o bucată de lut, de lemn, o piatră, o pagină goală s-ar transforma într-o emoţie atunci e nevoie de un artist… de un om pentru care lumea are mai multe axe, mai multe chipuri, mai multe speranţe…  Dacă timpul poate fărmiţa obiecte, dacă timpul însuşi nu ştie încotro să o apuce, unde să se oprească, dacă linia unui desen devine o ansă care să ne caute în adîncul sufletului lumina, dacă cineva aruncă cu nepăsare bucăţi de lume, dacă trecutul şi prezentul ar putea rămîne într-un desen, într-o inimă care să bată la infinit pentru noi toţi şi dacă o bucată de lut, de lemn, o piatră, o pagină goală s-ar transforma într-o emoţie atunci e nevoie de un artist… de un om pentru care lumea are mai multe axe, mai multe chipuri, mai multe speranţe… Daniel POP – FIREKULTUR, nascut 1976 – studii : master de sculptura (2014) – Facultatea de Arte Vizuale si Design din cadrul Universitatii Naționale de Arte “George Enescu” Iasi
Smoke is the most non-geometric manifestation of matter … yet it too has a hidden number and it too is predictable and follows a pattern. If humans were made up of straight lines, if we had edges, angles and flat surfaces we could never understand smoke, water, air, we would sum up our philosophy of life by the infinite rays of the sun. That’s why we enjoy imperfection, that’s why nobody is perfect. If time can crumble objects, if time itself does not know which way to run, where to stop, if a drawing line becomes a loop seeking light in the depths of our soul, if someone carelessly throws away pieces of world, if the past and the present could remain in a drawing, in a heart that beats endlessly for all of us, and if a piece of clay, a piece of wood, a stone, an empty page would turn into an emotion, then an artist is needed… a man for whom the world has more axes, more faces, more hopes… Studies: Master of degree in scuplture 2012 – 2014 B.A. in polycrome restoration 1996 – 2000 Past work: Ebeniste and polycrome furniture restorer from 2007 to 2012 mechanical cnc progmammer from 2003 to 2007 3Dcad drafter in architecture studio from 2000 to 2003
We cordially invite you to fill out our contact form. We value your feedback, inquiries, and any other form of communication you wish to initiate. Our contact form serves as a convenient way for you to reach out to us and enables us to respond promptly to your needs. To access our contact form, please visit our website here. Once there, navigate to the “Contact” section, where you will find our user-friendly form. Kindly provide us with the necessary information and details in the designated fields, ensuring accuracy to facilitate effective communication. We appreciate your interest and look forward to hearing from you. Should you have any urgent matters or require immediate assistance, please do not hesitate to contact us directly at [contact information]. Thank you for considering reaching out to us. We value your input and are committed to providing you with the best possible service. Sincerely, [Daniel pop] [Designer/Sculptor] [Firekultur SRL]
error: Content is protected !!